Koszyk

Brak produktów

0,00 zł Suma

Koszyk Realizuj zamówienie

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklepik123.pl  umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklepik123.pl  jest prowadzony przez firmę:

DUDA-POL

ul. Łowcza 8

42-300 Myszków

NIP:577-193-25-95

 


3. Adres do korespondencji:
 

DUDA-POL

ul.Łowcza 8

42-300 Myszków

 

sklep@sklepik123.pl

 

4. Składając zamówienie wyrażacie Państwo zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie firmy DUDA-POL. Dane te są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb firmy i nie będą udostępniane osobom trzecim. Mają Państwo wgląd do swoich danych osobowych i możliwość ich poprawiania

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane w ciągu od 1 do 3 dni roboczych


8. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklepik123.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

 

9. Podane ceny za towar nie obejmują kosztów wysyłki10. Firma DUDA-POL wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar.

 

11. W przypadku uszkodzenia podczas wysyłki kurierem klient powinien spisać protokół szkody i wysłać na sklep@sklepik123.pl.

 

12. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze sklepem internetowym sklep@sklepik123.pl i opisać szkodę.

13. Klient ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

 DUDA-POL
Izabela Duda
Łowcza 8
42-300 Myszków
Burmistrz Miasta Myszkowa, nr ewiden. 9641

Przed licytacją zapoznaj się dokładnie z opisem przedmiotu.

W przypadku wątpliwości zadaj pytanie zanim 

zalicytujesz.Po licytacji oczekuję na maila z potwierdzeniem zakupu 

oraz informacją o formie zapłaty - wpłata 

na konto lub pobranie (podaj też adres jeśli jest inny niż w Allegro)

.Niezbędne dane do wpłaty na konto otrzymasz 

w mailu od Allegro potwierdzającym zakup.W tytule wpłaty podaj

 swój login i numer aukcji.Paczki wysyłamy kurierem

 Pocztex, Pocztą Polską oraz inpost
Zakupując na naszych aukcjach zgadzasz się na przekazanie

 swoich danych osobowych (adres, imię i nazwisko,

 telefon oraz email) firmie DUDA-POL, kurierskiej Pocztex, Poczcie Polskiej oraz

 Inpost w celu realizacji zamówienia, 

dostarczenia przesyłki oraz informowania o jej statusie. Dane nie będą 

wykorzystywane w celach marketingowych


Opis procedury reklamacyjnej:
Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej 

Umowy pod adresem duda_pol@op.pl , lub 

w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona 

reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, 

nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, datę zawarcia Umowy

 stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot 

reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, wszelkie okoliczności 

uzasadniające reklamację. Jeżeli podane 

w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed 

rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca 

się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

Sprzedający rozpoznaje reklamację 

w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany

 przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: W ciągu 14 dni od

 otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku

 usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić

 od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. 

W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od 

Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy 

zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne 

oświadczenie woli, pisząc na adres

 e-mail:duda_pol@op.pl 
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy,

 podanego poniżej. 
Przesyłkę należy nadać na adres DUDA-POL Izabela Duda, 

ul. Łowcza 8, 42-300 Myszków.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku 

chęci odstąpienia od umowy)
[DANE SPRZEDAJĄCEGO] ……………………………. ……………………………. …………………………….
Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu 

od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy 

……….………………………………………………………………………………………………………….,

 numer oferty……………………………………… . 

Data zawarcia umowy to ………………………………………., 

data odbioru ……………………………………………….… . 

Imię i nazwisko………………………………………………………….

 Login Allegro…………………………………………………………….. 

Adres …..…………………….……..……………………………………. 

Data…………………………………………………………………………. ……

.……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej).
W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu 

odesłania Towaru
Brak odstąpienia od umowy:
Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje

 Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu

 do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną 

zgodą konsumenta, który został 

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia

 przez przedsiębiorcę utraci prawo 

odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, 

nad którymi przedsiębiorca nie

 sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, 

wyprodukowana według specyfikacji

 konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu

 lub mająca krótki termin 

przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w

 zapieczętowanym opakowaniu, której po

 otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze 

względów higienicznych, jeżeli

 opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu

 na swój charakter, zostają

 nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

 uzgodniona przy zawarciu umowy

 sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i 

których wartość zależy od wahań na

 rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w

 celu dokonania pilnej naprawy lub

 konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których 

wykonania konsument żądał,

 lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy 

lub konserwacji, prawo 

odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych 

usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo 

programy komputerowe dostarczane

 w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy

 o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych,

 przewozu rzeczy,

 najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami

 rozrywkowymi, sportowymi 

lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, 

jeżeli spełnianie świadczenia 

rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia 

od umowy i po 

poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

Zobowiązuje się dostarczyć rzecz 

bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

 dochodzenia roszczeń oraz dostęp

 do tych procedur:
Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu

 rozpatrywania reklamacji i

 dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy 

Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji 

Handlowej w Katowicach Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur

 rozstrzygania sporów, znajdują

 się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie 

sporów konsumenckich”.

 


 

 

 

Zapraszamy do zakupów


Szukaj

Formy odbioru

Kurier: 15zł, pobranie 23zł
Poczta: 15zł, pobranie 20zł

Po przekroczeniu 400zł
darmowa przesyłka